Wysoka ocena ratingowa Miasta Poznania

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings opublikowała komunikat, w którym zaznaczyła, że "Polski Ład" może być zagrożeniem dla budżetów gmin. Równocześnie jednak agencja potwierdziła wysoki rating Poznania na poziomie A-. To najwyższa możliwa ocena dla polskiego samorządu lokalnego. Oznacza to, że Miasto posiada bardzo dużą zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.  

Widok na Stare Miasto Poznania z lotu ptaka. - grafika artykułu
Wysoka ocena ratingowa Miasta Poznania, fot. W.Mania.

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku agencja Fitch wskazywała, że "Polski Ład", wprowadzający duże zmiany w systemie dochodowym samorządów lokalnych, może doprowadzić do zmiany systemu finansowania polskich samorządów. Negatywne skutki najbardziej odczują gminy. Nowy system wpłynie na profile finansowe samorządów ocenianych przez Fitch, a w konsekwencji na ich ratingi. Z tego powodu agencja umieściła Miasto Poznań i pozostałe oceniane polskie miasta na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. 

W najnowszym, opublikowanym 26 września, komunikacie Fitch ocenił przewidywane skutki "Polskiego Ładu" na sytuację finansową polskich samorządów. Tym samym agencja zdjęła z listy obserwacyjnej Poznań i 16 innych miast.

Według Fitch reforma podatkowa wpłynie negatywnie na wielkość dochodów samorządów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Agencja podkreśla także, że przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające, aby w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z PIT od 2022 r. Fitch uważa, że gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków, aby zrównoważyć ubytek dochodów.

Ocena przewidywanych skutków reformy "Polski Ład" na sytuację finansową miast jest oparta na założeniu, że nie nastąpią dalsze znaczące zmiany w reformie podatkowej. 

A- z prognozą stabilną

Agencja potwierdziła także międzynarodowy długoterminowy rating Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- z prognozą stabilną. To najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Fitch utrzymał również swoją poprzednią opinię - ocena Miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski.

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Wiarygodność kredytową Poznania ocenia od 2013 r.

WRMiWM/JZ

sieci społecznościowe