Wystartował konkurs "O przygodach fifnej pszczółki"

Miasto Poznań zaprasza najmłodszych mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym. Uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w uważnych przyrodników i wykazać się kreatywnością, pokazując życie zręcznych i pomysłowych pszczół. Prace można nadsyłać do 23 kwietnia. Na laureatów i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody.

Zdjęcie przedstawia ul i kilkanaście pszczół wokół niego. - grafika artykułu
Wystartował konkurs "O przygodach fifnej pszczółki", fot. pixabay.com

Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze liście i kwiaty, a pszczoły wyruszają z uli w poszukiwaniu pożywienia. Organizatorzy konkursu z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania zachęcają dzieci do obserwacji ciekawych zachowań tych pożytecznych owadów. Oferują one roślinom swoje "usługi transportowe" - kwiaty wabią pszczoły zapachem i barwą, a te w zamian za zapylenie dostają nektar i pyłek. 

- W tym roku proponujemy dzieciom, aby poczynione podczas spacerów spostrzeżenia zostały utrwalone. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej pod nazwą "O przygodach fifnej pszczółki" przedstawiającej własne obserwacje z życia tych niezwykle ważnych dla ekosystemu owadów - mówi Joanna Jajus, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z poznańskich przedszkoli oraz z klas 1-6 szkół podstawowych lub będących - w trakcie trwania konkursu - uczniami Zespołów Szkół działających przy dziecięcych oddziałach szpitalnych w Poznaniu.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym, w formie płaskiej. 

Prace wraz z kartami zgłoszeń są przyjmowane do 23 kwietnia 2021 r. Należy je doręczyć w zaklejonych kopertach z opisem: Konkurs plastyczny "O przygodach fifnej pszczółki" na jeden z dwóch sposobów: 

  • osobiście do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 lub
  • korespondencyjnie na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań. 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń dostępne są na www.poznan.pl/poznandlapszczol

Konkurs odbywa się w ramach realizowanego od 2019 roku miejskiego programu "Poznań dla pszczół", którego celem jest zwiększenie populacji tych zwierząt w mieście, a także edukacja mieszkańców w zakresie roli i znaczenia owadów zapylających dla środowiska czy gospodarki.

Zobacz także: 

JZ

sieci społecznościowe