XIX Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków

Dzisiaj, 27 czerwca, rozpoczęła się w Poznaniu dwudniowa XIX Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków. Spotkanie przygotowali Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

. - grafika artykułu
.

Tegoroczna konferencja zorganizowana została właśnie w Poznaniu i ma inny niż zwykle, bardziej uroczysty charakter, ze względu na obchody 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Pierwszy dzień konferencji ma charakter roboczy. Uczestnicy spotkania dyskutują w czterech zespołach na temat finansów publicznych, oświaty, zagospodarowania przestrzennego oraz problemów ustrojowych. Wypracowane podczas obrad stanowiska zostaną przedłożone do przyjęcia uczestnikom obrad plenarnych, które odbędą się po południu. Jutro, 28 czerwca, samorządowcy z całej Polski wraz z uczestnikami IV Kongresu Miast Polskich wezmą udział w uroczystych obchodach 50. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56 oraz w okolicznościowej konferencji "Społeczności lokalne a wolność" zorganizowanej dla uczczenia tej rocznicy. Obrady odbędą się w auli UAM. Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w konferencji mieszkańców Poznania, studentów, uczniów, przedstawicieli mediów, samorządów, świata polityki, środowisk naukowych i twórców.

sieci społecznościowe