Zabezpieczenie terenu przy Stadionie Szyca

Z uwagi na bezpieczeństwo konieczne jest wygrodzenie części terenu, przylegającego do stadionu im. Szyca. Zostaną tam ustawione zapory i słupki. Dla sprzedawców z hali targowej przy ul. Dolna Wilda zostaną udostępnione wjazdy i miejsca postojowe.

Drogi przy stadionie są w bardzo złym stanie technicznym - możliwe jest uszkodzenie przejeżdżających przez nie samochodów
Drogi przy stadionie są w bardzo złym stanie technicznym - możliwe jest uszkodzenie przejeżdżających przez nie samochodów

Teren, po długich negocjacjach z użytkownikiem wieczystym, został w zeszłym roku przejęty przez Miasto. Przez lata miejsce to nie było wykorzystywane i coraz bardziej podupadało. Zwożono tam i porzucano różnego rodzaju odpady. Ponadto na terenie przylegającym do stadionu powstał nielegalny parking. Obecnie drogi przy obiekcie są w bardzo złym stanie technicznym - możliwe jest uszkodzenie przejeżdżających przez nie samochodów.

By ograniczyć działania powodujące dalszą dewastację terenu, a także stwarzające realne zagrożenie dla innych, wjazdy w okolice stadionu zostaną zablokowane. Wygradzanie rozpocznie się w połowie lipca.

Dla kupców handlujących w hali przy ul. Dolna Wilda zostaną udostępnione wjazdy od strony ul. Olimpijskiej oraz Spychalskiego.

Możliwe jest również parkowanie na parkingu buforowym. W najbliższej okolicy znajdują się aż cztery takie miejsca: przy Drodze Dębińskiej i Maratońskiej oraz dwa przy ul. Dolna Wilda. Łącznie jest na nich 421 miejsc dla samochodów.

Stadion oraz okolica mają zostać ostatecznie zagospodarowane. Konsultacje społeczne, przeprowadzone w 2012 r. pokazały, że mieszkańcy miasta nie chcą w tym miejscu gęstej zabudowy mieszkaniowej ani handlowo-usługowej. Ich zdanie zostanie wzięte pod uwagę. 

Ogłoszony w tym roku konkurs przez Miasto Poznań będzie miał na celu wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania dla tych terenów, z uwzględnieniem potrzeb społecznych.