Zajęcia antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach - już ponad 140 projektów

W poznańskich szkołach od półtora roku realizowane są zajęcia z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji, finansowane z budżetu miasta. Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. Nabór do czwartej rozpoczął się we wrześniu, a druga tura ruszy w październiku. W ramach konferencji pt. "Poznańska szkoła bez dyskryminacji" uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w warsztatach poświęconych realizacji zajęć antydyskryminacyjnychi podsumowali ich dotychczasowe efekty.

W Sali Białej UMP odbyła się konferencja pt."Poznańska szkoła bez dyskryminacji" - grafika artykułu
W Sali Białej UMP odbyła się konferencja pt."Poznańska szkoła bez dyskryminacji"

Lekcje przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu są realizowane w ramach zajęć dodatkowych. O tym, jak zostaną przeprowadzone decydują nauczyciele. Szkoły mogą też współpracować w tym zakresie z instytucjami czy organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniu wykluczeniom (np. fundacjami czy stowarzyszeniami). W ramach projektu zrealizowano już szereg warsztatów - uczennice poszukiwały swoich superbohaterek, młodzież uczestniczyła w zajęciach literackich i plastycznych, poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej, pomagała osobom z niepełnosprawnościami i realizowała wiele innych ciekawych pomysłów.

- To, co dzieje się na lekcjach, odpowiada na potrzeby danej szkoły - podkreśla Marta Mazurek, przewodnicząca zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności, wiceprzewodnicząca komisji oświaty i wychowania Rady Miasta Poznania. - Zajęcia antydyskryminacyjne mają sprawić, aby dzieci i młodzież czuli się w swojej szkole dobrze i bezpiecznie. Po rozmowach z uczniami i uczennicami wiem, że po tych warsztatach czują się wzmocnieni, bo są wyposażeni w niezbędną wiedzę i narzędzia. Wiedzą na przykład, jak komunikować się bez przemocy oraz co zrobić, gdy są świadkami dyskryminacji i wykluczenia w swojej grupie.

W ramach programu zrealizowano do tej pory ponad 140 cykli zajęć. W pierwszej edycji programu (od stycznia do czerwca 2018 r.) wzięło udział 37 placówek, w drugiej (wrzesień - grudzień 2018 r. ) - 47, a w trzeciej (luty - czerwiec 2019 r.) - aż 59. Największe zainteresowanie organizacją zajęć jest w szkołach podstawowych, ale na liście są także licea ogólnokształcące, technika i szkoła branżowa.

Obecnie trwa drugi nabór do kolejnej, czwartej edycji projektu. Placówki, które są zainteresowane organizacją zajęć dodatkowych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, będą mogły zgłaszać się w dniach 1-10 października. Wnioski można składać w Wydziale Oświaty UMP: ul. Libelta 16/20. Regulamin i wzór wniosku można znaleźć na stronie Poznański Serwis Oświatowy.

- Ważne jest, aby szanować drugiego człowieka - niezależnie od tego, jaki ma kolor skóry, skąd pochodzi; czy jest biedny, bogaty, zdrowy; czy jest mężczyzną, kobietą oraz ma taki a nie inny pogląd na określone sprawę. Istotne, aby wszyscy mieli świadomość tego, że jesteśmy równi - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Każda forma dyskryminacji musi być nazywana po imieniu. Powinniśmy uczyć się też, jak w mądry sposób jej przeciwdziałać. Największe szanse, aby przyswoić sobie te uniwersalne wartości, mają osoby najmłodsze. Dlatego cieszę się, że zajęcia antydyskryminacyjne odbywają się w szkołach podstawowych i średnich.

Podczas konferencji swoje projekty zaprezentowali uczniowie i nauczyciele: Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego, XI LO im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, XII LO im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych. Wystawę prac prezentującą zrealizowane projekty można oglądać do końca tygodnia w holu na parterze Urzędu Miasta Poznania.

Oprócz organizacji konkursu na zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej Miasto Poznań podejmuje także inne inicjatywy poświęcone temu zagadnieniu. Organizowane są warsztaty dla nauczycieli realizujących zajęcia. Miasto zapewnia także materiały pomocnicze. Powstał m.in. podręcznik pt. "Edukacja antydyskryminacyjna w szkole- pomocnik dydaktyczny". Plik w wersji PDF można pobrać z zakładki Oświata na stronie Poznan.pl - Pomocnik dydaktyczny.

O tym, jak bardzo potrzebne są zajęcia przeciwdziałające wykluczeniom świadczą liczby. Z raportu "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona" wynika, że co dziesiąty uczeń doświadcza dyskryminacji lub jest jej świadkiem. Dzieci i młodzież doznają agresji słownej, przemocy fizycznej i psychicznej, cyberprzemocy, izolacji, a także przemocy seksualnej.

Gorzej traktowane są: dzieci ubogie lub postrzegane jako takie, dziewczynki, chłopcy, którzy w jakikolwiek sposób "odstają" od społecznej normy męskości, niepełnosprawni, osoby o odmiennym kolorze skóry lub odmienne etnicznie, oraz przedstawiciele innego wyznania. Przyczyną prześladowania jest też często wygląd np. waga, wzrost, ubiór nieprzystający do wzorca oraz orientacja seksualna.

AJ

sieci społecznościowe