ZMP POSTULUJE CIĄGŁOŚĆ ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH

 - grafika artykułu

Zarząd Związku Miast Polskich na posiedzeniu w Koszalinie omówił projekty ustaw istotnych dla funkcjonowania miast: o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o zmianie ustawy Prawo energetyczne, o uwłaszczeniu działkowiczów POD oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Zarząd analizował też sytuację w miastach w związku z wypłatami świadczeń rodzinnych.
Zarząd ZMP negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wersji do uzgodnień międzyresortowych. Projekt, zdaniem ZMP, oznacza zupełnie nowy model polityki przestrzennej, czwarty już od 1990 r. Wprowadzanie kolejnego rozwiązania zaledwie rok po uchwaleniu nowej ustawy oznacza destablizację w zakresie stanowienia najważniejszego prawa lokalnego w Polsce. ZMP postuluje, by nowe rozwiązania nie przekreślały wcześniejszego dorobku planistycznego gmin. Lokalna polityka przestrzenna - ze względu na jej znaczenie dla obywateli - powinna charakteryzować się ciągłością i przewidywalnością; nowe rozwiązania prawne powinny określać warunki obowiązywania wcześniej uchwalonych planów, a nie bezmyślnie je uchylać.
Szereg szczegółowych uwag zgłoszono także do projektu zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przedstawiona nowelizacja budzi dalsze wątpliwości, o których uwzględnienie ZMP zwróci się do komisji Sejmu RP.
Omówiono też przygotowania do XVII Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków (7-8 X Warszawa) i II Kongresu Miast Polskich, który odbędzie się 9-10 XI w Warszawie pod hasłem "Miasta polskie w Europie".
Do ZMP należą obecnie 263 miasta, co obejmuje ponad 76% ludności miejskiej. Od lutego 2003 r. prezesem ZMP jest prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Załączniki

sieci społecznościowe