Znamy poznańskie Inicjatory

W czasie uroczystej gali w Teatrze Muzycznym, zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski oraz przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz wręczyli nagrody w drugiej edycji konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową Inicjatory. Wyróżnienia przyznano w 5 kategoriach, przyznano także specjalna Nagrodę Mieszkańców.

Gala wręczenia nagród Inicjatory - grafika artykułu
Gala wręczenia nagród Inicjatory

- W Poznaniu mamy ponad trzy i pół tysiąca organizacji pozarządowych. To są stowarzyszenia, fundacje, parafie i każda z nich działa na jakimś polu. Wszystkie te inicjatywy są cenne, jednak konkurs Inicjatory ma wyłonić te najważniejsze, żeby pokazać że warto działać na rzecz mieszkańców w naszym mieście - powiedział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Inicjatory mają również na celu zachęcić do działania jeszcze większą liczbę poznaniaków oraz zainspirować do podejmowania nowych inicjatyw.

- Ta nagroda to zachęta do tego, żeby rozwijać się dalej i motywacja, żeby nie pozostawać na tym, co już jest, tylko budować to, o czym marzymy. Cieszymy się i będziemy o tym głośno mówić, że zostaliśmy wyróżnieni. Myślę, że to może pokazać innym, że warto zaufać nam i zaufać Miastu Poznań, bo jako organizacja pozarządowa byliśmy bardzo dobrze przyjmowani - przekonuje z Sławomir Wrembel, prezes stowarzyszenia Otwarte Drzwi, jednego z laureatów nagrody Inicjatory.

Nagrody na Najlepszą Poznańską Inicjatywę Pozarządową podzielono na pięć kategorii:

W kategorii Edukacja Inicjatorem roku 2016 został projekt pt.: "Powstanie nowoczesnej, przyjaznej i w pełni darmowej niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum Otwarte Drzwi, dedykowanej dzieciom niepełnosprawnym", który realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Drzwi". Placówki powstały z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów (pedagodzy specjalni, terapeuci logopedzi, psycholodzy) doskonale przygotowanych do zadań im powierzonych. W ramach godzin z wychowania fizycznego, uczniowie z niepełnosprawnościami obejmowani są kompleksową rehabilitacją. W ramach szkoły funkcjonuje też gabinet lekarski, w którym rodzice mogą umawiać się ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, a uczniowie objęci są opieką pielęgniarską i asystencką w czasie pobytu w szkole.

W kategorii Kultura Inicjatorem roku 2016 został projekt pt.: "Biblioteka domu bajek", prowadzony przez Fundację Jak Malowana. Biblioteka Domu Bajek to bezpłatna wypożyczalnia książek dla dzieci, mieszcząca się w centrum miasta. Powstała z inicjatywy pasjonatów, miłośników kultury, którzy sfinansowali we własnym zakresie remont lokalu jak i wyposażyli go w księgozbiór. Dom Bajek to nie tylko biblioteka, ale również miejsce spotkań łączące w sobie kilka działań twórczych: czytanie i słuchanie książki wraz z komentarzem, zabawy ruchowe, działania plastyczne. Oprócz promocji czytelnictwa - inicjatywa służy również rewitalizacji społecznej okolic ul. Św. Marcin oraz mobilizacji w tworzeniu lokalnej tożsamości.

Inicjator w dziedzinie kultury od tegorocznej edycji nosi imię Jarosława Anczewskiego - zmarłego w sierpniu ubiegłego roku urzędnika Wydziału Kultury UMP, przyjaciela artystów i współtwórcy wielu inicjatyw, służących zacieśnianiu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W kategorii Sport Inicjatorem roku 2016 wybrano projekt pt.: "Fregata Family Cup", organizowany przez Fregata Swimming sp. z o.o. "Fregata Family Cup" to największe zawody pływackie skierowane do amatorów  - zarówno do dzieci jak i do rodziców. Co roku na Termach Maltańskich do rywalizacji przystępuje ok. 600-700 zawodników - zarówno dzieci, jak i ich rodzice a zawody z trybun obserwuje około 2 tysięcy widzów. Celem imprezy jest popularyzacja nauki pływania wśród dzieci oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. W zawodach startują zarówno dzieci rozpoczynające swoją przygodę z pływaniem jak i już potrafiący pływać.

W kategorii Środowisko Inicjatorem roku 2016 został projekt pt.: "Udostępnienie edukacyjne i turystyczne rezerwatu Meteoryt Morasko", przygotowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Inicjatywa, Towarzystwa "Salamandra" rozpoczęła się już w roku 2015 i był kontynuowana w 2016. W tym czasie zrealizowano w rezerwacie kompleksowy remont ścieżek, pomostów i barierek, wymieniono wszystkie tablice edukacyjne oraz dodano kilka nowych. Tablice umożliwiają zwiedzającym w pełni korzystać ze ścieżek edukacyjnych i zapoznawać się z walorami tego obiektu. Oprócz działań inwestycyjnych "Salamandra" prowadziła w Rezerwacie działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W kategorii Zdrowie Inicjatorem roku 2016 wybrano projekt "Wakacje jednego dnia", realizowany przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Stowarzyszenie zorganizowało cykl jednodniowych wycieczek dla swoich podopiecznych. Są to osoby starsze, zmagające się na co dzień z poczuciem samotności czy osamotnienia. Dla niektórych z nich, to jedyna możliwość wyjazdu na wakacje, choćby nawet tak krótkie jak jednodniowa wycieczka. W wycieczkach wzięli również udział seniorzy, którzy na co dzień nie są w stanie samodzielnie opuścić domu, gdyż wymagają transportu medycznego. W sezonie od maja do końca września wzięło w nich udział łącznie 105 osób.

Przyznano także specjalną Nagrodę Mieszkańców, którą otrzymała inicjatywa ciesząca się największą popularnością w internetowym głosowaniu. W tej kategorii Inicjatorem Roku 2016 został projekt Fundacji Res Severa pt.: "I Festiwal filmów odpowiedzialnych 17 celów". Głównym celem pierwszego w Polsce Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych było upowszechnienie wśród mieszkańców Wielkopolski wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju i Corporate Social Responsibility m.in. poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów. W dniu pierwszej rocznicy Szczytu ONZ - 25 września 2016 r.  - przedstawione zostały wybrane filmy dokumentalne związane z CSR i Zrównoważonym Rozwojem, a także poddane ocenie widzów i Jury filmy partnerów. Wstęp na festiwal był bezpłatny. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych pozwolił widzom na lepsze poznanie problemów współczesnego świata, ale też na przyjrzenie się dobrym praktykom firm i organizacji.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/WZiSS

sieci społecznościowe