Znana jest przyszłość spółki PKS Poznań

Organizacją i zarządzaniem PKS Poznań zajmie się Powiat Poznański. To efekt porozumienia wypracowanego po licznych spotkaniach Miasta, czyli dotychczasowego właściciela spółki z przedstawicielami wielkopolskich samorządów.  Na jego mocy przewozy autobusowe będą dofinansowywane przez wszystkie zainteresowanie nimi gminy i powiaty.

Znana jest przyszłość spółki PKS Poznań
Znana jest przyszłość spółki PKS Poznań

Porozumienie zakłada również powołanie 1 stycznia 2021 roku specjalnego związku powiatowo-gminnego, którego członkowie będą dopłacać do poszczególnych połączeń autobusowych. Jednym z nich będzie Miasto Poznań. Do tego czasu, od września 2019 do grudnia 2020 roku, organizacją przewozów zajmie się Powiat Poznański. Radni podjęli już decyzję o dofinansowaniu przewozów w ramach PKS kwotą 1,34 mln zł do końca 2020 roku.

Nie jest jeszcze znana dokładna siatka połączeń PKS Poznań. Obecnie oferowane kursy mają zostać utrzymane pod warunkiem, że będą przebiegać przez tereny gmin lub powiatów, które podpiszą porozumienie.

Działania podejmowane przez Miasto we współpracy z innymi samorządami mają na celu utrzymanie międzygminnej komunikacji autobusowej. Jej istnienie leży w interesie Miasta. Dzięki niej możliwe jest ograniczenie liczby samochodów osobowych wjeżdżających do centrum, a co za tym idzie zmniejszenie natężenia ruchu oraz polepszenie jakości powietrza.

Decyzja nieodpłatnego przekazania przez Miasto akcji PKS Poznań SA wynikała z nierentowności spółki. Drugi rok z rzędu generowała ona stratę na działalności operacyjnej w wysokości 5,5 mln zł. 

RB