Ul. Garbary 73

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. Garbary 73

Działki

51/15/100, 51/15/101, 51/15/102

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Stare Miasto

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,465

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Os:"Obszar Staromiejski" w Poznaniu

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/25_uchwala.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

2 budynki zabytkowe wolnostojące, 3- i 4-piętrowe oraz oficyna. 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 7,4 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 3,0 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 8,8 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: funkcje mieszkaniowa (98%) i usługowa (2%). Obszar parku kulturowego. Nieruchomość nachodzi częściowo na układ komunikacyjny.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.