ul. Ugory i ul. Czapla

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Ugory i ul. Czapla

Działki

52/26/14/1, 52/26/14/2, 52/26/18/2

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Wilczak

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,171

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Ww: "Wilczak - Czapla" w Poznaniu

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/107_Wilczak_tekst_uchwaly.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Budynki wielorodzinne na działkach 52/26/14/1 i 52/26/18/2, działka 52/26/14/2 niezabudowana.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 9,5 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 5,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 11,2 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: działka 52/26/18/2 zgodnie z mpz -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem wielorodzinnej; działki 52/26/14/1 i 52/26/14/2  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania - zabudowa jednorodzinna.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.