ul. Chojnicka 35

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Chojnicka 35

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

9,74

Możliwości powiększenia terenu

Tak

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Kze: Mpzp dla obszaru "północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu część E - otoczenie Jeziora Kierskiego

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/101_uchwala.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Zabudowania dawnego policyjnego centrum szkoleniowo-konferencyjnego

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Chojnickiej

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 26,7 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 14,4 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 12,8 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Obszar przeznaczony pod sport i rekreację, musi pozostać otwary dla ogółu. Możliwa tylko dzierżawa. Dopuszcalna rozbiórka istniejących budynków. Nowa zabudowa dopuszczalna tylko na miejscu istniejącej.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.