Annual Investment Meeting 2019 w Dubaju

Wielkopolskie gminy, w tym Miasto Poznań, promowały się wspólnie podczas dziewiątej edycji Annual Investment Meeting w Dubaju. Organizatorem targów było Ministerstwo Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poznań prezentował w Dubaju m.in. teren Wolnych Torów.

Annual Investments Meeting
Annual Investments Meeting

Annual Investment Meeting  to wydarzenie, na którym obecni są światowej klasy eksperci, naukowcy i praktycy związani z branżą inwestycyjną. Wśród wystawców licznie reprezentowani są przedstawiciele krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Miasto Poznań było członkiem delegacji gmin z Województwa Wielkopolskiego, której przewodniczył Wicemarszałek województwa pan Jacek Bogusławski. Projekty Poznania i innych gmin prezentowane były na wspólnym stoisku promującym Wielkopolskę. Udział był współfinansowany ze środków unijnych.

Delegacja Wielkopolski była obok małopolskiej jedną z dwóch obecnych  reprezentacji Polski na konferencji. Poza promocją projektu Wolne Tory wspólnie staraliśmy się pracować nad rozpoznawalnością regionu i Poznania wśród inwestorów bliskowschodnich.  

Stoisko Wielkopolski było licznie odwiedzane przez potencjalnych inwestorów i przedstawicieli  firm doradczych. Odwiedzili nas także pracownicy ambasady RP w ZEA, Polskiej Agencji Inwestycji  i Handlu oraz polscy przedsiębiorcy działający na lokalnym rynku. Odbyliśmy wiele rozmów, m.in. z przedstawicielami instytucji rządowych ZEA i Arabii Saudyjskiej, zarówno na stoisku Wielkopolski, jak i na stoiskach rozmówców.

Udział w targach AIM 2019 odbył się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy "Gospodarna Wielkopolska".