Nieruchomości miejskie w 2020 - obszary strategiczne

Miasto Poznań posiada w ofercie kilkadziesiąt pól inwestycyjnych przeznaczonych na różne funkcje (mieszkaniowe, usługowe, czy przemysłowo-logistyczne), które rokrocznie są wynajmowane, dzierżawione i sprzedawane. Obecnie najistotniejsze dla zrównoważonego rozwoju Poznania są cztery obszary strategiczne - Wolne Tory, tereny dawnej Elektrociepłowni Garbary, tzw. Nowe Jeżyce oraz obszar przy ul. Unii Lubelskiej.

Wizualizacja dla obszaru przy ul. Unii Lubelskiej
Wizualizacja dla obszaru przy ul. Unii Lubelskiej

Projekty przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną zakładają, że obszary strategiczne staną się nowymi dzielnicami Poznania, zapewniając przemyślany rozwój miasta (w ramach nowej zrównoważonej polityki planistycznej).

Wolne Tory

Najbardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów jest teren Wolne Tory - ze względu na wielkość (około 100 hektarów powierzchni) i strategiczne położenie w centrum miasta w pobliżu dworca kolejowego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nowo powstała dzielnica Wolne Tory będzie łączyć ze sobą Wildę oraz Łazarz. Według planów MPU w jej północnej części będzie dominować funkcja usługowa, a w południowej - mieszkaniowa. Wzdłuż dzielnicy poprowadzona zostanie również nowa linia tramwajowa.

wideo

Elektrociepłownia Garbary

Duże nadzieje władze miasta wiążą z terenami po Elektrociepłowni Garbary. Także dla nich MPU stworzyła projekt zagospodarowania. Nieruchomość o powierzchni 10 hektarów, położoną na dawnej wyspie warcianej, opływają z dwóch stron wody rzeki, co stanowi niewątpliwy atut tego terenu oraz otwiera przed nowym właścicielem, firmą Robyg, ciekawe możliwości. Wielki potencjał niosą ze sobą przede wszystkim budynki dawnej elektrociepłowni i pozostałość twierdzy, które wpisane są do rejestru zabytków.

wideo2

Nowe Jeżyce

Od pewnego czasu trwają również prace na Jeżycach - tereny dawnych fabryk Goplany oraz Wiepofamy już niedługo zmienią się w nowe kwartały zabudowy mieszkaniowej. Goplana to kilkuetapowy projekt firmy Colian Development zakładający stworzenie nowoczesnego śródmiejskiego osiedla. Obecnie w sprzedaży jest już ponad 300 nowych mieszkań w dwóch budynkach. Rozpoczął się również pierwszy etap projektu Fama Jeżyce poznańskiego dewelopera Monday Development. Jego zakończenie (ponad 250 mieszkań w dwóch budynkach) zaplanowano na dugą połowę przyszłego roku. Docelowo nowe osiedle będzie liczyło ponad 2 tysiące mieszkań.

wideo3

Obszar przy ul. Unii Lubelskiej

W najbliższym czasie na sprzedaż wystawione zostaną także dwie działki miejskie przy ul. Unii Lubelskiej - tereny będące częścią nowej dzielnicy mieszkaniowej zaplanowanej przez MPU w południowo-wschodniej części Poznania. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mogą na nich powstać wysokościowe dominanty architektoniczne mierzące do 60 metrów. Przetarg na pierwszą z działek o powierzchni ok. 22 000 metrów kwadratowych planowany jest na lipiec 2020 roku. Obecnie trwa budowa nowoczesnej trasy tramwajowej na ul. Unii Lubelskiej, która zapewni lepszą komunikację z innymi dzielnicami Poznania i pozytywnie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. Prace mają zakończyć się jeszcze w 2020 roku.

wideo4

Wszystkie nieruchomości miejskie są zbywane na zasadach przetargu ustnego nieograniczonego. Zainteresowanych szczegółowymi infomacjami, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestorów (tel. +48 61 878 5789).