Poznań ponownie z wysokim ratingiem

Agencja Moody's potwierdziła rating Poznania na poziomie "A3" z perspektywą stabilną. Zdaniem jej analityków miasto prowadzi rozważną politykę fiskalną, a silna i bogata lokalna gospodarka dobrze wpływa na jego budżet.

Prognoza ratingu jest stabilna - świadczy o tym, że sytuacja finansowa Poznania nie zmieni się i nadal pozostanie dobra
Prognoza ratingu jest stabilna - świadczy o tym, że sytuacja finansowa Poznania nie zmieni się i nadal pozostanie dobra

15 lutego 2019 r. agencja Moody's potwierdziła ocenę ratingową Poznania na poziomie A3. Oznacza ona, że miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza ratingu jest stabilna - co informuje, że sytuacja finansowa Poznania nie zmieni się i nadal pozostanie dobra.

Według agencji Moody's  Poznań prowadzi rozważną politykę fiskalną z dobrymi wynikami finansowymi oraz z umiarkowanym poziomem zadłużenia. Na budżet miasta pozytywnie wpływa silna i bogata lokalna gospodarka generująca wpływy z podatków, które korzystnie oddziaływają na dochody miasta.

Rating uwzględnia również znaczenie Poznania w polskiej gospodarce - jako piątego co do wielkości miasta w kraju i jednego z najsilniejszych ośrodków gospodarczych z drugim najwyższym PKB na mieszkańca oraz najniższą wśród polskich miast stopą bezrobocia.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową. Wyraża ona ogólną zdolność miasta do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

- Rating agencji Moody's jest bardzo ważną informacją, potwierdzającą potencjał inwestycyjny Poznania - podkreśla Katja Lożina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania. - Wysoki rating ze stabilną prognozą świadczy o tym, że miasto jest lokalizacją wartą uwagi dla potencjalnych inwestorów.

Agencja Moody's jest jedną z najbardziej znaczących na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 30 tys. emitentów ze 100 krajów świata.