Poznań z najniższym bezrobociem w Polsce

W pierwszym półroczu 2022 r. w Poznaniu bezrobocie spadło i jest najniższe w całej Polsce. Bez pracy pozostaje tylko 1,2 proc. aktywnych zawodowo poznaniaków i poznanianek. 

Poznań z najniższym bezrobociem w Polsce. Zdjęcie: WCWI Sp. z o.o., Miłosz Król - grafika artykułu
Poznań z najniższym bezrobociem w Polsce. Zdjęcie: WCWI Sp. z o.o., Miłosz Król

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczba bezrobotnych w stolicy Wielkopolski spadła o 1,7 tys. osób. W tym samym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (PUP) zarejestrowało się 3,9 tys. osób szukających zatrudnienia, a 5,5 tys. zostało wyłączonych z ewidencji PUP. Większość z nich -  2,4 tysiące - rozpoczęło pracę, ok. 700 osób zaczęło staż lub szkolenie zawodowe, a 132 osoby podjęły własną działalność gospodarczą. Zauważalnie, bo o 1,4 pkt. proc. zmniejszyła się liczba młodych bezrobotnych (do 25 roku życia), ale za to odnotowano więcej (o 2,4 pkt. proc.) osób powyżej 50 roku życia.

Stopa bezrobocia w stolicy Wielkopolski, podobnie jak w powiecie poznańskim, jest najniższa w kraju. We Wrocławiu wynosi 1,6 proc., w Warszawie 1,7 proc., w Katowicach 1,8 proc, a w Gdańsku 2,5 proc. 

- Cieszymy się, że strategia Miasta skierowana na pozyskiwanie nowych inwestycji przynosi efekty i powstaje tu coraz więcej atrakcyjnych miejsc pracy. Pomimo trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, dokładamy wszelkich starań, by utrzymać tak niski wskaźnik bezrobocia oraz polepszać poziom życia w Poznaniu. 

Według Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na koniec czerwca w stolicy Wielkopolski było 4,1 tys. bezrobotnych. To o 300 mniej niż miesiąc wcześniej. Na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 115 kobiet. Najwięcej osób bez pracy miało wykształcenie co najwyżej podstawowe/gimnazjalne lub wyższe. Największe problemy z zatrudnieniem miały młode osoby.

Ponad połowa bezrobotnych miała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a 1/3 nie przekroczyła 35 roku życia. Pracy w Poznaniu poszukiwało 348 osób z niepełnosprawnością oraz 101 cudzoziemców. Na koniec miesiąca Powiatowy Urząd Pracy miałł 1,2 tys. ofert pracy w Poznaniu. Na jedną ofertę przypadały 4 osoby poszukujące zatrudnienia.

sieci społecznościowe