Nieruchomość do zbycia

Mapy i wizualizacje

Oznaczenie działki:

20/14/1/150

Położenie:

Położenie na mapie
Opis działki

Etap przygotowania nieruchomości:

przeznaczone do zbycia zarządzeniem Prezydenta

Tryb zbycia:

przetarg nieograniczony

Pole powierzchni [m2]:

3 024 m2

Opis dodatkowy:

niezabudowana, usługi

Pozostałe informacje:

rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i M.Gruchmanowej - działka 1/150

Komentarz:

-

Kontakt:

(61) 82 71 581, -671, -674, -675, -862