Nieruchomość do zbycia

Oznaczenia działek:

06/15/5/6, 06/15/5/13

Położenie:

Położenie na mapie
Opis działki

Etap przygotowania nieruchomości:

aktualna oferta

Adres:

ul. Unii Lubelskiej 2,

Tryb zbycia:

przetarg nieograniczony

Pole powierzchni [m2]:

16 996 m2 , 3 540 m2
Razem:
20 536 m2

Opis dodatkowy:

niezabudowana

Pozostałe informacje:

ul. Unii Lubelskiej

Komentarz:

-

Kontakt:

61 82 71 581, -671, -674, -675, -862