Nieruchomość do zbycia

Oznaczenie działki:

35/21/161/2

Położenie:

Położenie na mapie
Opis działki

Etap przygotowania nieruchomości:

przeznaczone do zbycia zarządzeniem Prezydenta

Tryb zbycia:

przetarg nieograniczony

Pole powierzchni [m2]:

686 m2

Opis dodatkowy:

budownictwo jednorodzinne, niezabudowana

Pozostałe informacje:

UL. CZECHOSŁOWACKA

Komentarz:

-

Kontakt:

-