Obiekty usługowe i wielofunkcyjne na planie Dodaj obiekt - Obiekty usługowe i wielofunkcyjne

Stara Papiernia

Opis

Projekt zakłada rewitalizację Starej Papierni oraz adaptację zabytkowego dworku przy ul. Szyperskiej i zagospodarowanie nadwarciańskiego cypla na cele kulturalno-artystyczne i rekreacyjne wraz z funkcjami towarzyszącymi. Dodatkowo projekt obejmuje zagospodarowania cypla nad Wartą, na cele przystani wodnej i działalność rekreacyjną

Lokalizacja

ul. Szyperska

Oznaczenia Geodezyjne

Działka 14/1 (obręb: Poznań, ark. 5)


Działka 13/2 (obręb: Poznań, ark.5), na której zlokalizowany jest dworek

Powierzchnia Terenu

Działka 14/1 - 1438 m²


Działka 13/2 - 812 m²


Cypel - ok. 2ha

Własciciel nieruchomości

Miasto Poznań

Model Inwestycji

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Opis Projektu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji obiektu "starej papierni" i "dworku" przy ul. Szyperskiej 8-9, budowa przystani rzecznej na "cyplu" rzeki Warty przy ul. Estkowskiego w Poznaniu oraz ich zagospodarowanie i wprowadzeniu usług kulturalnych i rekreacyjnych.


Zakłada się, że w ramach przedsięwzięcia inwestor sfinansuje inwestycję, przeprowadzi proces inwestycyjny na wskazanym terenie a następnie będzie zarządzał obiektami prowadząc jednocześnie działania o charakterze kulturalnym, społecznym, rekreacyjnym i sportowym czerpiąc pożytki z przekazanego majątku.

Oczekiwany wkład Inwestora

finansowanie i realizacja inwestycji

Wkład Miasta


  • nieruchomość zabudowana przy ul. Szyperskiej 8-9

  • prawo do dysponowania gruntem tzw. "cypla" przy ul. Estkowskiego.

Szacunkowa wartość Inwestycji

ok 3,6 mln EURO (szacowana kwota nie obejmuje budowy parkingu podziemnego)


ok. 4,2 mln EURO (z uwzględnieniem kosztu budowy parkingu podziemnego)

Przewidywany termin realizacji Inwestycji

szacuje się 18-20 miesięczny termin realizacji inwestycji

Dodatkowe informacje o projekcie

Powierzchnia zabudowy: 42-83%


Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max. wysokość V kondygnacji od poziomu terenu do gzymsu + I kondygnacja wycofana poza linię gzymsu, max. wysokość do 20 m od poziomu terenu.


W celu zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych na własnej działce dopuszcza się możliwość zlokalizowania garażu podziemnego usytuowanego wewnątrz działki po obrysie podwórza.

Dostępne dokumenty

Zwycięska praca konkursowa - "Urbanistyczno-architektoniczny projekt koncepcyjny rejonu między ulicami: Szyperską, Estkowskiego, Garbarami i Piaskową w Poznaniu" wraz z wnioskami pokonkursowymi.

Osoba do Kontaktu

Imię, nazwisko: Maciej Wojciechowski


Języki obce: rosyjski


Tel.: + 48 061 878 5191


Fax: + 48 061 878 5111


E-mail: maciej_wojciechowski@um.poznan.pl

Wróć do listy

sieci społecznościowe