Strategia Rozwoju Elektromobilności

Dnia 29 września 2020 roku Rada Miasta Poznania w drodze uchwały przyjęła "Strategię rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035". Dokument ten został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Dokument ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Strategia kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w niej m.in. następujące kwestie:

1. rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;

2. wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko- i zeroemisyjne;

3. promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Dokument został skonsultowany społecznie, a wszelkie uwagi mieszkańców wnikliwie rozpatrzono.

Zachęcamy do pobrania "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035", stanowiącej załącznik do niniejszego artykułu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej