BUS DOP dla pojazdów elektrycznych

W ramach prac nad usprawnianiem komunikacji zbiorowej w mieście władze miasta zdecydowały o standaryzacji oznakowania buspasów oraz ujednolicenia zasad poruszania się po nich innych grup pojazdów niż tylko autobusy komunikacji zbiorowej.

Po przeprowadzeniu obserwacji ruchu na istniejących buspasach oraz zebraniu opinii jednostek miejskich i policji Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził projekty stałej organizacji ruchu dla BUS-pasów, na których dopuszczone będą także inne grupy pojazdów.

W ramach standaryzacji ustalono, iż po wszystkich BUS-pasach z dodatkowym napisem DOP mogą poruszać się także taksówki, autobusy, służby miejskie (w tym m.in. straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe), pojazdy elektryczne oraz motocykle i motorowery. Wyjątek stanowi BUS-pas na ul. Garbary, gdzie już obecnie - m.in. ze względu na bliskość szpitala -obowiązuje zakaz ruchu motocykli.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej