Budowa konstrukcji mostów oraz zmiany dla pieszych i rowerzystów na Berdychowie

Z tygodnia na tydzień przybywa elementów konstrukcyjnych mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Kanałem Ulgi. Prace prowadzone są na wszystkich brzegach, które zostaną połączone wygodną przeprawą. Z uwagi na postęp robót, konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka Wartostrady po stronie Berdychowa oraz uzupełnienie oznakowania na Zagórzu.

Budowa konstrukcji mostów oraz zmiany dla pieszych i rowerzystów na Berdychowie - grafika artykułu
Budowa konstrukcji mostów oraz zmiany dla pieszych i rowerzystów na Berdychowie

- Obecnie na placu budowy trwają prace związane z montażem elementów konstrukcji stalowej na Ostrowie Tumskim oraz po stronie Berdychowa i Chwaliszewa. Wykonawca przygotowuje się również do sprężenia bloków oporowych oraz wykonania zasypki przyczółków na wszystkich brzegach. Po stronie Berdychowa buduje również pochylnię, która łączyć będzie ul. Rychlewskiego z dolnym odcinkiem Wartostrady - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W dalszym ciągu prowadzone są również prace ziemne, związane m.in. z rozpoczęciem budowy schodów po stronie Chwaliszewa oraz Berdychowa, a także kontynuowane są roboty różnych branż z zakresu infrastruktury sieciowej.

Wkrótce wykonawca inwestycji montował będzie kolejne elementy konstrukcji stalowej mostu nad Kanałem Ulgi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka Wartostrady w rejonie trwających prac. Zmiana obowiązywać będzie od 3 kwietnia (środa). Polegać będzie na wyłączeniu z ruchu dolnego odcinka Wartostrady po stronie Berdychowa, między północną stroną mostu św. Rocha i rejonem ronda w ciągu ul. Rychlewskiego. Objazd i obejście wyłączonego odcinka prowadzić będzie przez pochylnie w rejonie ul. Przystań (na południowym krańcu zamykanego odcinka) oraz ul. Rychlewskiego (na północnym krańcu zamykanego odcinka). Piesi i rowerzyści będą mogli poruszać się więc drogą równoległą do Wartostrady, na ul. Przystań i Rychlewskiego. Z pochylni łączącej ul. Przystań z dolną Wartostradą korzystają pojazdy budowlane, dlatego prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na polecenia wydawane przez pracowników wykonawcy. W dalszym ciągu w rejonie skrzyżowania ul. Rychlewskiego i Berdychowo obowiązuje czasowa organizacja ruchu (poruszanie się zmienionym torem jazdy).

Na Ostrów Tumski (Zagórze) dostarczane będą wkrótce większe elementy konstrukcji mostów. W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego przejazdu pojazdów transportujących materiały oraz zaparkowania pojazdów mieszkańców, w rejonie ulic Nowe Zagórze i Wieżowej oraz ślepego wlotu ul. Wieżowej prowadzącego do budynków nr 73 i 75, został wprowadzony zakaz ruchu dla pojazdów, których właścicielami nie są mieszkańcy pobliskich posesji. Prosimy o stosowanie się do nowego oznakowania.

Mosty Berdychowskie ułatwią komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem. Nad Wartą i Kanałem Ulgi powstaną dwie konstrukcje o długości 165 i 117 metrów. Obie części zaplanowano jako analogiczne pod względem architektonicznym i konstrukcyjnym, tworzące jednolitą całość. Zadanie obejmuje nie tylko budowę przeprawy, ale też chodników, pochylni i schodów.