Dla bezpieczeństwa pieszych

Dla bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych, Zaząd Dróg Miejskich stare i zniszczone barierki oddzielające chodniki od jezdni. Prace prowadzone są w wielu punktach Poznania, głównie tam gdzie starsze barierki, łańcuchy i słupki są zniszczone, skorodowane i mogą nie spełniać już swojej roli, czyli zwiększać bezpieczeństwa przechodniów oraz uniemożliwiać dewastację chodników czy zieleni. Trzeba także zaznaczyć, że nowe barierki to nie tylko aspekt bezpieczeństwa, ale także poprawa estetyki miasta, wizualnie zyskuje okolica.

Dla bezpieczeństwa pieszych
Dla bezpieczeństwa pieszych

W ostatnich dniach prace w tym zakresie prowadzone były między innymi na ul. Warszawskiej (pomiędzy ul. Tomickiego, a rondem Śródka), na ul. Dąbrowskiego (w rejonie Ogrodów) ul. Królowej Jadwigi (przy Maratońskiej), Szamarzewskiego (pomiędzy Bednarską a Przybyszewskiego) , ul. Dolna Wilda, czy też w kilku punktach ul. Marcelińskiej. W kolejnych dniach wymieniane będą barierki i słupki m.in. na ul. Rejtana, Leszczyńskiej, Bojanowskiej, Gnieźnieńskiej czy Kościuszki.

Lokalizacje tych prac wynikają z cyklicznie przeprowadzanych przez pracowników ZDM kontroli stanu technicznego takich urządzeń, a także wniosków rad osiedli, komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego, biura Miejskiego Inżyniera Ruchu, policji oraz straży miejskiej.

ZDM