Elektromobilność - konsultacje internetowe

Do 21 maja 2020 roku trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035. W związku z obecną sytuacją konsultacje odbywają się internetowo.

Elektromobilność - konsultacje internetowe
Elektromobilność - konsultacje internetowe

Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;

wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;

propozycje Stref Czystego Transportu;

promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest w wakacje 2020 roku. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest bardzo istotny.

Finalnie Strategia służyć będzie również realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konsultacje prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Projekt Strategii można pobrać poniżej. W przypadku uwag prosimy o skorzystanie z załączonego formularza i odesłanie go na adres mailowy elektromobilnosc@um.poznan.pl w terminie do 21 maja 2020 r. w postaci wypełnionego pliku word lub pdf.

BKPiRM

Załączniki