Górny Taras Rataj: korekta organizacji ruchu

W związku z trwającym od początku tygodnia remontem nawierzchni ul. Żegrze od piątku, 18 października, korekcie ulegnie organizacja ruchu w tym rejonie. Ma ona przyspieszyć i ułatwić drogowcom budowę krawężników.

Górny Taras Rataj: korekta organizacji ruchu - grafika artykułu
Górny Taras Rataj: korekta organizacji ruchu

Na północnej jezdni ul. Żegrze, od ul. Inflanckiej do ul. Bobrzańskiej, do tej pory ruch odbywał się pasem zewnętrznym. Od piątku, ze względu na roboty związane budową krawężników, kierowcy będą zmieniali pas jazdy na wewnętrzny na odcinku od ul. Bobrzańskiej do ul. Piłsudskiego, od wyjazdu z ul. Rzeczańskiej w ul. Redarowską oraz od wyjazdu z ul. Redarowskiej do wjazdu na osiedle Żegrze.

Na południowej jezdni ul. Żegrze podobna zmiana pasa z zewnętrznego na wewnętrzny obowiązywała będzie na odcinku od wjazdu na Osiedle Orła Białego w okolicy kościoła do wyjazdu z tego osiedla na wysokości szkoły.

Wprowadzone na czas robót korekty mogą skutkować chwilowymi utrudnieniami na wjazdach i zjazdach z osiedli w momencie rozbiórki krawężnika. W takich sytuacjach wykonawca będzie jednak w tych miejscach sterował ruchem ręcznie umożliwiając kierowcom wjazd i wyjazd z osiedli.

W efekcie prac zaplanowanych do końca tygodnia już od poniedziałku, 21 października, rozpocznie się budowa nowych krawężników, która pozwoli na szybsze zakończenie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni na przyległych do ul. Żegrze chodników oraz ciągu pieszo - rowerowego.

W trakcie całej inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na ulicach Żegrze i Chartowo, na odcinku od ul. Piaśnickiej do Kurlandzkiej. Poprawi to standard przejazdów samochodowych na ulicach i pozwoli przygotować te ulice do większego ruchu w czasie zaplanowanej na przyszły rok przebudowy ronda Rataje.

Przepraszamy za niedogodności związane z realizacją inwestycji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Źródło: PIM

sieci społecznościowe