Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka w ramach inwestycji pn. Program Centrum - etap II.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka
Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka

Celem konsultacji jest zapoznanie i uzyskanie opinii mieszkańców Pozniania na temat przygotowanej koncepcji budowy trasy tramwajowej.

Teren objęty konsultacjami to obszar ul. Ratajczaka od skrzyżowania z ul. Matyi do ul. 27 Grudnia.

Konsultacje społeczne potrwają od 14 do 28 lutego 2020 roku.

W tym czasie będzie można zgłaszać swoje opinie, propozycje i uwagi:

bezpośrednio podczas spotkania;

drogą mailową na adres: projektcentrum@um.poznan.pl;

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek, 18 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 75, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Poznaniu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszone podczas konsultacji uwagi, propozycje, opinie będą stanowiły wkład społeczny w podejmowaniu decyzji w zakresie opracowania projektu budowlanego budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka.

Koncepcja budowy trasy tramwajowej będzie dostępna na stronie od 14 lutego br.