Mobilny Poznań - konsultacje online

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania są kontynuowane. W związku z epidemią koronawirusa spotkania w najbliższym czasie odbywać się będą online, w formie wideospotkań.

Mobilny Poznań - konsultacje online
Mobilny Poznań - konsultacje online

Niebawem rozpocznie się II etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. Ze względu na stan epidemii nie będą one mogły być przeprowadzone w formie tradycyjnych spotkań. Osoby z grupy konsultacyjnej (mieszkańcy, społecznicy, radni osiedlowi, przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, a także eksperci zewnętrzni) wkrótce otrzymają zaproszenia do udziału w konsultacjach online. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można kontynuować prace nad Planem Mobilności. Konsultacje były też przeprowadzane wśród uczniów. W związku z zamknięciem placówek oświatowych swoje opinie będa oni mogli wyrazić na zajęciach w późniejszym czasie.

Do konsultacji będzie można też dołączyć, wysyłając zgłoszenie na adres konsultacje@feps.pl. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców odbędzie się w poniedziałek, 30 marca, o godz. 17:00 i potrwa ok. 1,5 godziny. Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki. Chęć udziału w konsultacjach online prosimy zgłaszać do 29 marca, w temacie maila podając termin konsultacji (30 marca).

Nadchodzące konsultacje będą składały się z prezentacji w formie webinarium, serii pytań uczestników oraz formularza. Podczas prezentacji zostaną przedstawione diagnoza sytuacji mobilnościowej w Poznaniu przygotowana przez firmę TRAKO Projekty Transportowe oraz założenia miejskiej Polityki Mobilności. W dalszej kolejności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie elektronicznych formularzy opinii. Pomogą one w wybraniu najważniejszych działań, które powinny znaleźć się w Planie Mobilności.

Plan Mobilności, który powstanie do listopada bieżącego roku, będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Plan Mobilności oraz opracowana przez Miasto Poznań Polityka Mobilności zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu - m.in. Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz uwzględni Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025 oraz kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej.

Na I etapie konsultacji społecznych w styczniu 2020 odbyło się pięć spotkań z tzw. interesariuszami konsultacji, czyli wszystkimi grupami zainteresowanymi zrównoważoną mobilnością oraz takimi, na które może mieć wpływ opracowywany dokument. Wzięło w nich udział w sumie ponad 120 mieszkańców Poznania, co pozwoliło uchwycić różne perspektywy uczestników. Wszystkie uwagi i zgłoszenia, a także wynik prac stolikowych zostały zebrane w raporcie, dostępnym na stronie Mobilny Poznań.