Nowy wiadukt na ul. Kurlandzkiej

Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej ruszy jeszcze w tym roku. Inwestycja posiada wszystkie niezbędne zgody, w tym Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a na ukończeniu jest procedura związana z podpisaniem umowy z wykonawcą prac. Wiedząc jak ważne dla okolicznych mieszkańców są drzewa rosnące w rejonie wiaduktu ponownie przeprowadzona będzie analiza kolidującej z inwestycją zieleni.

Nowy wiadukt na ul. Kurlandzkiej - grafika artykułu
Nowy wiadukt na ul. Kurlandzkiej

Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ulicą Bolesław Krzywoustego, który powstał w latach 70. ubiegłego wieku wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy czteroprzęsłowy - wyposażony w dwie jezdnie, chodniki i drogę rowerową. Będzie posiadał oświetlenie i, co najważniejsze, odwodnienie, którego istniejący obiekt nie posiada. Skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną przebudowane na ronda. Poprawią one bezpieczeństwo wjeżdżających, jak i zjeżdżających z wiaduktu.

W ramach procedury uzyskania ZRID-u przeprowadzona została ocena wpływu inwestycji na środowisko, zakończona uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ocena wpływu przebudowy wiaduktu i układu drogowego na środowisko obejmowała między innymi pomiary natężenia hałasu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ), wydając decyzję środowiskową, zobowiązała inwestora do poszerzenia zakresu inwestycji o montaż ekranów akustycznych, aby zapewnić mieszkańcom, zgodny z obowiązującymi przepisami, komfort akustyczny.

W ramach istniejącego pasa drogowego, ukształtowania terenu i uzbrojenia podziemnego oraz biorąc pod uwagę warunki techniczne i przepisy prawa projektanci rozmieścili, w sposób optymalny, wszystkie niezbędne elementy infrastruktury - jezdnie, chodniki, drogę rowerową, oświetlenie i ekrany. Warto również podkreślić, że aby zmniejszyć poziom hałasu w projekcie zastosowano dodatkowe rozwiązania, takie jak cicha nawierzchnia na jezdniach i ograniczenie prędkości pojazdów.

Instalacja ekranów wiąże się z koniecznością wycinki około 80 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kurlandzkiej. Biorąc pod uwagę jak ważne dla okolicznych mieszkańców są drzewa rosnące w rejonie planowanych prac, zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski zobowiązał ZDM i spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie do ponownej weryfikacji zakresu usuwanej zieleni w ramach mającego powstać ekranu akustycznego. Taka analiza będzie przeprowadzona przed rozpoczęciem prac. Ponadto decyzja środowiskowa jest obecnie ponownie analizowana przez RDOŚ.

Warto przypomnieć, że w ramach całej inwestycji zostanie nasadzonych ponad 9 300 sztuk roślin (w tym drzewa, krzewy, byliny, trawy, rośliny cebulowe) o łącznej powierzchni 1 318 metrów kwadratowych. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej, od strony osiedla Orła Białego, zostanie posadzony szpaler lip oraz krzewy jaśminowca. Ponadto w rejonie inwestycji, w uzgodnionej m.in. z ZDM lokalizacji, posadzonych zostanie około 170 drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych.

ZDM

sieci społecznościowe