Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - I etap konsultacji społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju. Powstanie on do listopada 2020 roku. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 stycznia 2020 w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17).

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - I etap konsultacji społecznych
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - I etap konsultacji społecznych

W tworzeniu dokumentu będą brać udział zarówno eksperci, jak i przedstawiciele różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników jest dla nas bardzo istotny. Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach. W pierwszej kolejności chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z tym, jak, kiedy i w jaki sposób powinien rozwijać się system transportowy w Poznaniu.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM)?

To dokument, który jest trochę strategią, a trochę planem inwestycyjnym. PZMM zajmuje się wszystkimi aspektami mobilności w mieście, czyli - transportem publicznym, samochodowym, ruchem rowerowym i pieszym. W dokumencie będzie wskazany zbiór inwestycji z zakresu mobilności, który jest najważniejszy - wg mieszkańców i innych grup zainteresowania (np. Uczniów, ekspertów czy aktywistów społecznych) - dla dobrego funkcjonowania miasta. Dodatkowo poruszanie się po mieście powiązane będzie z planowaniem przestrzennym, czyli np. usytuowaniem osiedli, ochroną środowiska czy aspektami społecznymi.

Człowiek w centrum zainteresowania

Plan mobilności skupia się na potrzebach człowieka nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury dla poruszania się po mieście, ale również na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie czy dostępności do usług i miejsc wypoczynku. Punktem wyjścia do rozmów będzie diagnoza sytuacji mobilnościowej w Poznaniu. To co wyróżnia plan mobilności to zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy od samego początku - od określenia problemów i barier po pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Proces tworzenia planu obejmuje spotkania i warsztaty przybliżające mieszkańcom m.in. ideę zrównoważonej mobilności.

Spotkanie z udziałem mieszkańców zostało zaplanowane na czwartek 16 stycznia 2020 r. w godz. 17:00-19:00 i odbędzie się w Sali Białej na I piętrze Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.