Prace budowlane przy ul. Krysiewicza 3

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 10 lutego do 6 marca 2020 r., w związku z pracami przy budynku położonym przy ul. Krysiewicza 3, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w rejonie posesji.

Prace budowlane przy ul. Krysiewicza 3
Prace budowlane przy ul. Krysiewicza 3

W dniach od 10 do 15 lutego br., z uwagi na postój żurawia budowalanego i prace montażowe, zwężona będzie jezdnia i zamknięty chodnik na wysokości posesji.

W dniach od 14 lutego do 6 marca br., z uwagi na prace budowlano-montażowe, możliwe są zwężenia jezdni i chwilowe utrudnienia w ruchu pieszych na wysokości posesji.

Ze względu na wprowadzenie czasowego zakazu parkowania w rejonie prac prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem.

Utrzymany zostanie dojazd do szpitala i dojście do posesji.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.