Prace na ul. Pokrzywno i Radojewo

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 10 lutego do 31 marca 2020 r., w związku z pracami kanalizacyjnymi, wystąpią miejscowe zwężenia jezdni oraz zajęcia chodnika i pobocza w ciągu ul. Pokrzywno. Prace prowadzone będą etapami, utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Prace na ul. Pokrzywno i Radojewo
Prace na ul. Pokrzywno i Radojewo

Ponadto, w dniach od 10 lutego do 30 kwietnia br., w związku z budową chodnika w rejonie Radojewa, zwężona zostanie jezdnia po północnej stronie ul. Radojewo na odcinku przy granicy miasta. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie w tym czasie ograniczona do 30 km/h. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.