Prace na ul. Tczewskiej

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w dniach od 7 do 18 stycznia 2020 r. wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu na odcinku ul. Tczewskiej, która będzie zawężana połówkowo w rejonie skrzyżowań z ul. Gniewską i Lubowską oraz pomiędzy tymi ulicami.

Prace na ul. Tczewskiej
Prace na ul. Tczewskiej

Podczas jednego z etapów prac przy budowie kanalizacji sanitarnej powyższy odcinek ulicy zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów, a objazd wyznaczono ulicami sąsiednimi (Elbląską lub Braniewską). Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.