Prace telekomunikacyjne na os. Warszawskim

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 19 lutego do 30 lipca 2020 r., w związku z budową przyłączy światłowodowych, mogą występować utrudnienia w ruchu pieszych wzdłuż ulic: Białostockiej, Terespolskiej, Brzeskiej, Mińskiej i Czekalskie.

Prace telekomunikacyjne na os. Warszawskim
Prace telekomunikacyjne na os. Warszawskim

Z uwagi na wygrodzenia odcinków chodnika i pobocza ruch pieszych może być kierowany na drugą stronę ulicy. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Dziękujemy za zachowanie ostrożności w rejonie prac.