Remont ul. Dąbrowskiego

Kierowcy zyskają kolejne kilometry wygodnej do poruszania się nawierzchni. W poniedziałek (11 maja) rozpocznie się remont na sporym odcinku ul. Dąbrowskiego. Prace będą prowadzone na części wylotowej z miasta. Zaplanowane są na odcinkach, gdzie wcześniej nie została wymieniona nawierzchnia pomiędzy ul. Polską, a ul. Czarnkowską (okolice ul. Lutyckiej). W pierwszym etapie prac, w dniach 11-13 maja br., wygrodzony zostanie lewy pas ruchu wylotowej jezdni ul. Dąbrowskiego bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Polską. W związku z tym tymczasowo wygrodzony zostanie także lewy pas do lewoskrętu z ul. Polskiej w ul. Dąbrowskiego (nie będzie możliwości zawracania w ul. Polską). Ponadto lewy pas ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską będzie wyłącznie pasem do lewoskrętu; jazda na wprost będzie możliwa tylko prawym pasem ul. Dąbrowskiego.

Remont ul. Dąbrowskiego
Remont ul. Dąbrowskiego

W trakcie robót rozebrana zostanie stara warstwa ścieralna, założone wzmocnienie i ułożona nowa nawierzchnia. Tak by poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdów na tej ważnej dla komunikacji ulicy.

By remont jak najmniej doskwierał, będzie prowadzony etapami. Wygradzane będą poszczególne pasy jezdni na różnych odcinkach. Wprowadzane będą także ograniczenia prędkości. Dlatego zwracamy się z apelem o ostrożność i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

Koszt prac to dwa miliony złotych, z uwagi na zakres potrwają one do połowy lata.

ZDM