Rozpoczynają się prace na ul. Mielżyńskiego i Gwarnej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 7 września (środa) rozpoczynają się prace związane z przebudową trasy tramwajowej oraz wymianą istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ul. Mielżyńskiego, a także z przebudową ul. Gwarnej. Zaplanowane roboty będą wiązały się ze zmianami w organizacji ruchu w ich rejonie.

Schemat organizacji ruchu - grafika artykułu
Schemat organizacji ruchu

Na ul. Mielżyńskiego rozebrane zostanie stare torowisko, a w jego miejsce pojawi się nowe, generujące znacznie mniej hałasu przy poruszaniu się tramwajów. Dodatkowo pilnej wymiany wymagają instalacje wodno-kanalizacyjne znajdujące się pod powierzchnią tej ulicy. Roboty, które są skoordynowane z realizacją Programu Centrum, zleciły spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie Zarząd Transportu Miejskiego i Aquanet SA. Zdemontowana kostka brukowa, stanowiąca nawierzchnię tej ulicy, po zakończeniu prac związanych z torowiskiem i instalacjami zostanie ułożona na niej ponownie.

Na ul. Gwarnej, gdzie również w środę rozpoczną się roboty w ramach realizacji Programu Centrum, przebudowane zostaną zarówno torowisko, jak i nawierzchnia jezdni oraz chodników. Zmodernizowana zostanie również sieć uzbrojenia podziemnego.

W związku z początkiem prac na ul. Mielżyńskiego i Gwarnej rozszerzone zostaną zamknięcia dla ruchu wprowadzone w tym rejonie 1 września, przed rozpoczęciem robót na ul. Fredry.

Podobnie jak na ul. Fredry, na której rozebrano już sieć trakcyjną, sfrezowano nawierzchnię i przystąpiono do rozbiórki konstrukcji torowiska, na ulicach Gwarnej i Mielżyńskiego wyłączone zostaną przystanki tramwajowe oraz ograniczony zostanie ruch rowerowy i pieszy. Piesi będą mogli poruszać się wygrodzonymi ciągami, których lokalizacja może zmieniać się wraz z postępem prac.

7 września odwrócony zostanie również dotychczasowy kierunek ruchu na odcinku ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin i ul. 27 Grudnia. Kierowcy będą mogli poruszać się po nim w kierunku pl. Wolności. Ul. 3 Maja będzie ulicą dwukierunkową na wysokości pl. Wolności, a dalej - ulicą jednokierunkową, prowadzącą do pl. Cyryla Ratajskiego. Dojazd od ul. Libelta do ul. 27 Grudnia oraz Św. Marcin będzie możliwy ulicami 23 Lutego oraz Nowowiejskiego.

Dojazd do posesji przy ul. Mielżyńskiego będzie możliwy w obu kierunkach od pl. Cyryla Ratajskiego, natomiast do posesji przy ul. Gwarnej - jednokierunkowo, od ul. 27 Grudnia. Dojazd do posesji nr 19-34 przy ul. Ratajczaka zaplanowano od ul. Taczaka.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

PIM

sieci społecznościowe