Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie - projekt organizacji ruchu

Zarząd Dróg Miejskich udostępnił już projekt stałej organizacji ruchu związany z wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na terenie Wildy.

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie - grafika artykułu
Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie zostanie wprowadzona na obszarze ograniczonym ul. Hetmańską od południa, torami kolejowymi od zachodu, ul. Matyi i Królowej Jadwigi od północy i rzeką Wartą od wschodu. Szczegółowy projekt organizacji ruchu związanej z wdrożeniem SPP dostępny pod poniższym linkiem:

https://zdm.poznan.pl/pl/strefa-platnego-parkowania-na-wildzie-informacje

Jednocześnie przypominamy i zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych poszerzeniu SPP o teren Wildy:

5 listopada w godzinach 8:00 - 11:00 i 16:00 - 19:00 w Branżowej Szkole I stopnia nr 42 przy ul. Św. Jerzego 6/10

6 listopada w godzinach 8:00 - 11:00 i 16:00 - 19:00 w SP nr 25 przy ul. Prądzyńskiego 53.

ZDM

sieci społecznościowe