Testy torowiska na ul. Unii Lubelskiej

Nowe torowisko wzdłuż ul. Unii Lubelskiej jest już gotowe i zostało poddane standardowym testom. Przez nową pętlę przejechały próbnie wszystkie modele tramwajów MPK. Znaczący postęp prac umożliwia też od 8 lipca likwidację dotychczasowego objazdu przez ul. Obodrzycką, Kurlandzką i Żegrze, a także pełne otwarcie wlotu na rondo Żegrze od strony ul. Unii Lubelskiej.

Testy torowiska na ul. Unii Lubelskiej (foto: ZTM)
Testy torowiska na ul. Unii Lubelskiej (foto: ZTM)

- Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ będzie obsługiwać komunikacyjnie okoliczne tereny i także te, które w najbliższych latach będą zagospodarowywane. Z tej pętli będą mogli korzystać mieszkańcy południowego Poznania - Marlewa, Minikowa i części Starołęki. Dzięki temu szybciej dostaną się do centrum miasta - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Próbne przejazdy techniczne mają pokazać, że część tramwajowa inwestycji jest już przygotowana. Zakładamy, że do końca września uda się nam uzyskać wszystkie zgody, żeby pasażerowie komunikacji miejskiej mogli korzystać z tej nowej trasy tramwajowej.

- Minął niespełna rok od rozpoczęcia prac budowlanych, a już zaawansowanie wszystkich robót możemy określić na ok. 88 proc., przy czym odcinek od ronda Żegrze do nowej pętli jest już prawie gotowy. Prace przebiegają bardzo sprawnie i wyprzedzają harmonogram. Według umowy z wykonawcą udostępnienie nowej trasy dla pasażerów przewidziane jest na początek 2021 r. Liczymy jednak, że do końca września uda się zakończyć procedury odbiorowe związane z pozwoleniem na użytkowanie i już jesienią mieszkańcy będą mogli wsiąść po raz pierwszy do tramwaju na nowej trasie - mówi Grzegorz Bubula wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na 8 lipca planowana jest zmiana organizacji ruchu, która przywróci łącznik pomiędzy ulicami Obodrzycką oraz Unii Lubelskiej. Znaczący postęp robót pozwoli na likwidację dotychczasowego objazdu przez ul. Obodrzycką, Kurlandzką i Żegrze i pełne otwarcie wlotu na rondo Żegrze od strony ul. Unii Lubelskiej. Dojazd do ronda będzie odbywał się analogicznie jak przed remontem - przez drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Unii Lubelskiej i Obodrzycką. Dojazd do osiedla przy ul. Falistej pozostaje póki co bez zmian, tzn. zamknięty będzie wyjazd na ul. Obodrzycką, a objazd możliwy przez wspomnianą drogę wewnętrzną i ul. Unii Lubelskiej. Kolejne zmiany w tym rejonie planowane są na drugą połowę lipca.

Na odcinku między rondem Żegrze a nową pętlą tramwajowo-autobusową gotowe jest nie tylko całe torowisko z siecią trakcyjną, ale także oświetlenie i monitoring oraz budynek dla pracowników MPK. Na pętli możliwe będą przesiadki "drzwi w drzwi", czyli autobus podmiejski i tramwaj do miasta zatrzymywać się będą na jednym peronie. W tym miesiącu rejon pętli i przystanków wyposażany będzie jeszcze w małą architekturę: wiaty przystankowe, tablice informacji pasażerskiej, wiaty i stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci itp. Do wykonania pozostały nasadzenia drzew, krzewów i trawniki (sadzenie części drzew planowane jest na jesień, gdy pogoda bardziej sprzyja przyjmowaniu się roślin).

Wzdłuż torowiska powstała również nowa jezdnia, która została przedłużona do rejonów osiedla przy ul. Falistej. Z jednej strony są tam nowe chodniki oraz droga rowerowa, a z drugiej - ciąg pieszo-rowerowy. Na odcinku między rondem a pętlą zakończyły się też prace związane z przebudową ciepłociągu, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej.

W ramach inwestycji przebudowywany jest również fragment ul. Unii Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej. Tam zaawansowanie prac można określić na ok. 20-25 proc. Wykonano wszystkie prace podziemne, rozpoczęto układanie podbudowy na jezdni oraz nawierzchni na miejscach postojowych i chodniku.

Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie całości prac związanych z realizacją inwestycji na przełom 2020 i 2021 roku, jednak aktualne zaawansowanie robót wskazuje, że będzie to możliwe już jesienią tego roku.

Budowa nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Falistej i rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na przylegających do niej odcinkach to kolejny etap realizacji trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj.

ZTM