Tramwaj na Naramowice - zmiany na placu budowy

Na Naramowicach i Winogradach obowiązuje czasowa organizacja ruchu związana z budową nowej trasy tramwajowej wraz z towarzyszącym jej układem drogowym. Prace toczą się na całym odcinku, który liczy ponad trzy kilometry długości.

Tramwaj na Naramowice - zmiany na placu budowy (foto: PIM) - grafika artykułu
Tramwaj na Naramowice - zmiany na placu budowy (foto: PIM)

11 stycznia (poniedziałek) rozpoczną się roboty mające na celu przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Naramowickiej na wysokości posesji nr 172 oraz 213, czyli w rejonie przyszłej tzw. ul. Nowej Stoińskiego. Teren zostanie utwardzony i ponownie będzie można parkować w tym miejscu. Przywrócenie tej możliwości wynika ze zmiany logistyki przebudowy skrzyżowania po potwierdzeniu za pomocą prac odkrywkowych, że sieci uzbrojenia podziemnego znajdują się w nieco innej lokalizacji, niż na mapach do celów projektowych. O terminie przebudowy skrzyżowania będziemy informować z wyprzedzeniem.

W bieżącym tygodniu przesunięty został również wjazd na teren budowy w rejonie ul. Jasna Rola. Pozwoli to poprawić jakość ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów między ul. Jasna Rola a os. Łokietka. Nowa lokalizacja wjazdu na budowę wiąże się ze zmianami w zakresie parkowania, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i stosowanie się do niego.

Z kolei pieszych prosimy o uwagę na ul. Łużyckiej, w rejonie powstającego skrzyżowania z tzw. ul. Nową Naramowicką. Przejście chodnikiem po południowej stronie ul. Łużyckiej zostało przeniesione na plac budowy, gdzie wydzielono tymczasowy ciąg komunikacyjny.

PIM

sieci społecznościowe