Ulica Gdyńska w pełni przejezdna

W niespełna rok ul. Gdyńska została przebudowana na ponad kilometrowym odcinku od granic Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Dostępna dla kierowców jest już druga jezdnia. Mogą oni poruszać się dwoma pasami ruchu zarówno w stronę Czerwonaka, jak i Poznania.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, oficjalnie poinformował o zakończeniu przebudowy ul. Gdyńskiej - grafika artykułu
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, oficjalnie poinformował o zakończeniu przebudowy ul. Gdyńskiej

- Prace prowadzone były bardzo sprawnie, droga jest już przejezdna w pełnym zakresie. Ten odcinek ul. Gdyńskiej jest ostatnim z etapów budowy dróg dojazdowych do spalarni na Karolinie. Łączy się z poznańskim fragmentem ul. Gdyńskiej, który wraz z przebudową ul. Bałtyckiej został przebudowany wcześniej - mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Warto podkreślić, że to efekt współpracy samorządów Stowarzyszenia Metropolia Poznań, oczywiście w głównej mierze z gminą Czerwonak. Kolejną formą takiego partnerstwa było skoordynowanie prac na ul. Gdyńskiej z przebudową pobliskiej ul. Poznańskiej w Koziegłowach, nadzorowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych. Warte podkreślenia jest również to, iż wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji były po stronie Miasta Poznania.

- Dziś mogę powiedzieć, że słowa dotrzymałem. Trzeci etap układu komunikacyjnego przy ulicy Gdyńskiej, o który zabiegałem właśnie oddany zostaje do użytku. Dzięki temu 1,2-kilometrowy odcinek od granicy Poznania do Centralnej Oczyszczalni Ścieków będzie bezpieczny i komfortowy. A droga powiatowa - ulica Poznańska, którą zmodernizowaliśmy została połączona z nowym rondem. To wszystko sprawia, że mieszkańcy Koziegłów i gminy Czerwonak będą doskonale skomunikowani z Poznaniem o co tak staraliśmy się od lat - mówi Jan Grabkowski, Starosta Poznański. - Ten układ komunikacyjny pokazuje trafność naszych decyzji sprzed ponad dziesięciu lat. Wiele naszych działań realizowanych jest dzięki istnieniu wspólnoty samorządowej - Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Jako zarząd Metropolii Poznań, która jest instytucją pośredniczącą w wydawaniu olbrzymich pieniędzy unijnych, przesunęliśmy pieniądze z drogi na Szamotuły w granicach Poznania właśnie na Gdyńską, by miasto miało dodatkowe środki na tę inwestycję.

- Modernizacja ulicy Gdyńskiej ma dla Gminy Czerwonak ogromne znaczenie i jest zwieńczeniem wieloletnich starań. Dzięki niej wielu mieszkańców jeszcze sprawniej niż dotychczas będzie mogło dostać się do Poznania, nie tylko szynobusem, jak do tej pory, ale także autobusem, samochodem i rowerem. Ta inwestycja jest również doskonałym przykładem na bardzo dobrą współpracę z Metropolią Poznań, a w szczególności z Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim. Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy będziemy mogli w niedalekiej przyszłości realizować dla naszych mieszkańców kolejne, ważne projekty - zapewnia Marcin Wojtkowiak, wójt Gminy Czerwonak.

Droga i ronda w niecały rok

Rozbudowany odcinek ul. Gdyńskiej to prawie 1,2 km drogi wojewódzkiej nr 196 na terenie gminy Czerwonak. Na placu budowy trwają jeszcze roboty porządkowe, równolegle prowadzone są formalności związane z uruchomieniem oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej.

- Wykonawca przed zakładanym terminem uzyskał zaświadczenie pozwalające na użytkowanie drogi. Prace budowlane rozpoczęliśmy w drugiej połowie października 2019 roku i zapowiadaliśmy wtedy, że udostępnimy ją w ostatnim kwartale tego roku. Zakładaliśmy, że będzie to październik, ale już we wrześniu przebudowaną ul. Gdyńską można jeździć w obu kierunkach dwoma pasami ruchu - podkreśla Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Nowością są dwa ronda. Piesi z kolei mogą dojść nowymi chodnikami do przebudowanych przystanków autobusowych. Nie zapomnieliśmy również o miejscu dla rowerzystów. Całą inwestycję wykonaliśmy w założonym budżecie - dodaje prezes PIM.

Przed przebudową ul. Gdyńska była jednojezdniowa. Dziś ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Konstrukcja nowej jezdni wymagała budowy specjalnego nasypu i murów oporowych wzdłuż torów kolejowych. Stara droga została przebudowana i dostosowana do nowej infrastruktury. Przejazd upłynniają dwa nowe ronda na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową. Między rondami powstała także dodatkowa jezdnia, która zapewnia bezpieczny dojazd do posesji przy ul. Gdyńskiej. Po niej mogą się również poruszać w obu kierunkach rowerzyści. Przed hałasem z drogi chronią mieszkańców ekrany akustyczne po stronie zabudowań. Całość inwestycji dopełni oświetlenie uliczne, które poprawi bezpieczeństwo użytkowników.

Inwestycja obejmowała również infrastrukturę podziemną, w tym przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci wodociągowej. Mimo tak dużego zakresu inwestycji przez cały czas trwania prac zachowany został przejazd ul. Gdyńską - nie było konieczności całkowitego zamknięcia drogi.

RB, PIM

sieci społecznościowe