Ulica Mateckiego - zmiana organizacji ruchu

Wraz z nadejściem nowego roku rozpoczęły się prace na ul. Mateckiego na północy Poznania. W ramach inwestycji ulica zyska brakujące fragmenty chodnika, kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną z przyłączami do posesji. Przebudowane zostaną również platformy przystankowe oraz oświetlenie wzdłuż ulicy.

Ulica Mateckiego - zmiana organizacji ruchu (foto: Google Street View) - grafika artykułu
Ulica Mateckiego - zmiana organizacji ruchu (foto: Google Street View)

11 stycznia (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Jest ona konieczna ze względu na zakres prac, które obejmują wykonanie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych. Na czas robót konieczne jest zamknięcie przejazdu ul. Mateckiego i poprowadzenie ruchu objazdami. Inwestycja została podzielona na etapy tak, by w trakcie prac zapewniony został dojazd do posesji i pobliskiego osiedla.

Od 11 stycznia wyłączane z ruchu będą odcinki ulicy o długości około 100 metrów, na których prowadzone będą roboty związane z wykopem pod kanalizację sanitarną i deszczową. Rozpoczną się w rejonie nieruchomości o numerach 24 i 4a, w pobliżu istniejącego przystanku autobusowego. Wraz z postępem robót wyłączane z użytku będą kolejne odcinki drogi w kierunku ul. Morasko, a w zamian udostępniane te, gdzie wykonano już prace. Objazd do ul. Obornickiej poprowadzony zostanie ul. Marka z Aviano, Stróżyńskiego i Hulewiczów, natomiast do ul. Morasko - Obornicką, Hulewiczów, Stróżyńskiego i Marka z Aviano.

W trakcie prac należy się również liczyć ze zmianami w ruchu pieszym. Na skrzyżowaniu ul. Mateckiego i Obornickiej zamknięte zostanie przejście przez ulicę, ruch pieszy będzie kierowany na drugą stronę jezdni. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót.

PIM

sieci społecznościowe