Utrudnienia na Garbarach i ul. Szyperskiej

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 10 stycznia do 2 lutego 2020 r., w związku z budową budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Garbary, wprowadzane będą czasowe zmiany w organizacji ruchu na odcinku ul. Garbary od ul. Szyperskiej do ul. Północnej.

Utrudnienia na Garbarach i ul. Szyperskiej
Utrudnienia na Garbarach i ul. Szyperskiej

W dniach 10-13 stycznia obejmą one zwężenie jezdni wschodniej (w kierunku ul. Szelągowskiej), ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/godz. oraz zamknięcie chodnika i miejsc postojowych po wschodniej stronie ulicy. Ruch pieszych odbywać sie będzie drugą strona ulicy Garbary.

W dniach od 13 stycznia do 2 lutego utrzymane zostanie zamknięcie chodnika i miejsc postojowych między ul. Szyperską i Północną, a ruch pieszych możliwy będzie po zachodniej stronie ul. Garbary.

W dniach od 17 do 20 stycznia zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie fragment ul. Szyperskiej w rejonie budowy w pobliżu skrzyżowania z ul. Garbary.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonach zmienionej organizacji ruchu.