Zamknięcie wiaduktu na ul. Kurlandzkiej

Ze względów bezpieczeństwa wiadukt w ciągu ul. Kurlandzkiej zostanie wyłączony z użytkowania 3 listopada. Jego stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację. Choć wszystko jest gotowe do rozpoczęcia przebudowy obiektu, to jednak nie ma pewności, kiedy to nastąpi. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił bowiem postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w związku z odwołaniami mieszkańców.​

Zamknięcie wiaduktu na ul. Kurlandzkiej - grafika artykułu
Zamknięcie wiaduktu na ul. Kurlandzkiej (foto: ZDM)

Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Kurlandzkiej, nad ul. Bolesława Krzywoustego, który powstał w latach 70 XX w., wymaga przebudowy ze względu na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców. Miasto niejednokrotnie o tym informowało. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy. Dodatkowo skrzyżowania ulicy Kurlandzkiej z ulicami Wiatraczną i Bobrzańską zostaną zmienione na ronda. W budżecie miasta zabezpieczone jest ponad 26 mln złotych na inwestycję.

Do przebudowy obiektu miasto przygotowuje się od kilku lat. W 2017 roku powstała dwuwariantowa koncepcja przebudowy. W następnym roku odbyły się dwukrotnie konsultacje społeczne. Przez kolejne lata trwało przygotowywanie dokumentacji budowlanej i uzyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ).

W tym roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie - posiadając wszelkie niezbędne dokumenty i ostateczne decyzje pozwalające na realizację zadania - ogłosiła przetarg na roboty budowlane, a w połowie października podpisała umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą prac.

Choć wszystko jest gotowe do rozpoczęcia inwestycji, to nie ma pewności, czy w najbliższym czasie to nastąpi. 22 października 2020 r. planowano przekazać wykonawcy plac budowy, gdyż również on jest gotów do rozpoczęcia robót. Jednak w połowie października Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej. GDOŚ uznał, że odmowa wznowienia postępowania, a tym samym utrzymanie wydanej i ostatecznej decyzji środowiskowej w mocy, o które wnioskował mieszkaniec, została wydana przez RDOŚ z naruszeniem prawa.

Wobec zaistniałych okoliczności, nie doszło do przekazania placu budowy. Na tę chwilę nie wiadomo, ile czasu zajmie postępowanie administracyjne związane z decyzją GDOŚ. Nowy, bezpieczny wiadukt, dwa ronda i uzupełniająca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów miały być gotowe do końca 2021 roku. W aktualnej sytuacji nie można podać terminu rozpoczęcia i zakończenia przebudowy. Oprócz zmiany terminów, należy liczyć się z konsekwencjami finansowymi jakie będzie musiało ponieść Miasto, wobec gotowości wszystkich stron do przystąpienia do robót budowlanych.

Decyzja GDOŚ może wpłynąć na termin rozpoczęcia inwestycji na ul. Kurlandzkiej, a to oznacza, że będący w złym stanie technicznym wiadukt trzeba będzie zamknąć dla ruchu kołowego zanim rozpoczną się prace. Obiekt nad ul. Krzywoustego jest bowiem warunkowo dopuszczony do użytku do 2 listopada br. Po tym czasie nie będzie można z niego korzystać ze względów bezpieczeństwa.

Zły stan techniczny wiaduktu potwierdzają ekspertyzy specjalistów z Politechniki Poznańskiej. Już wiosną 2019 roku, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, wprowadzone zostało ograniczenie tonażu przejeżdżających pojazdów.

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do zamknięcia obiektu od 3 listopada. Zamknięcie przejazdu spowoduje konieczność wyznaczenia objazdów oraz zmianę tras autobusów komunikacji publicznej nr 152, 154, 165, 184, 511, 512, 238. Objazdy zostaną wyznaczone ulicami: Wiatraczna - Chartowo - Żegrze, Bobrzańska - Krzywoustego - Szwedzka, Kurlandzka - Dziadoszańska - Klenowska.

ZDM

sieci społecznościowe