Zintegrowany transport publiczny na Strzeszynie i Podolanch

Na Strzeszynie i Podolanach powstaną nowe pętle autobusowe. W ślad za nimi opracowana będzie koncepcja węzła przesiadkowego "Druskienicka", w skład którego wejdzie m.in. nowy przystanek kolejowy. Celem powstających projektów jest zintegrowanie różnych form komunikacji publicznej na terenie dwóch bardzo szybko rozwijających się obszarów Poznania oraz zachęcenie ich mieszkańców do zamiany indywidualnego środka transportu na komunikację zbiorową.

Trwają prace koncepcyjne mające na celu zintegrowanie transportu publicznego na terenie Strzeszyna i Podolan
Trwają prace koncepcyjne mające na celu zintegrowanie transportu publicznego na terenie Strzeszyna i Podolan

Obecnie opracowywana jest koncepcja obejmująca powstanie nowego przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej o roboczej nazwie "Poznań Druskienicka" na linii Poznań-Piła wraz z przejściem podziemnym pozwalającym na bezkolizyjne i bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy Strzeszynem a Podolanami. Po zachodniej i wschodniej stronie torów kolejowych zaplanowano utworzenie nowych parkingów typu Park & Ride (P + R), Bike & Ride (B + R) oraz miejsc krótkiego postoju Kiss & Ride (K + R) wraz z połączeniem nowego układu transportowego z istniejącą siecią dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Przy ulicy Szczawnickiej powstaną nowe przystanki autobusowe. Uzupełnieniem węzła przesiadkowego w zachodniej części będzie planowa pętla autobusowa wraz z budynkiem obsługi technicznej i ogólnodostępną toaletą.

Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego "Druskienicka" powstaje w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, uwzględniając zarówno istniejącą, jak i planowaną zabudowę oraz projektowany układ drogowy, który będzie realizowany w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 354 w ciągu ulicy Lutyckiej.

Pętle autobusowe na Strzeszynie i Podolanach

Na terenie Strzeszyna i Podolan planowane jest powstanie dwóch nowych pętli autobusowych. Jedną z nich - wraz z niezbędnym układem drogowym (fragmentem tzw. ulicy Nowej Literackiej) - zaplanowano w rejonie ulicy Koszalińskiej. W ramach projektu przewidziano budowę nowych platform przystankowych, miejsce na budynek obsługi technicznej oraz stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych. Oprócz nowych przystanków mieszkańcy zyskają m.in. infrastrukturę pieszo-rowerową, a także wiatę rowerową typu Bike & Ride (B+R). Zostanie również zbudowana ogólnodostępna toaleta. Dzięki budowie pętli, możliwy będzie rozwój linii autobusowych na Strzeszynie i objęcie komunikacją autobusową obszarów w północnej części osiedla, w których stopniowo będzie powstawała zabudowa mieszkaniowa. Obecna pętla autobusowa w rejonie ulic Biskupińskiej i Koszalińskiej jest za mała na większą liczbę linii i autobusów.

Druga pętla została zaprojektowana u zbiegu ulicy Biskupińskiej i Zakopiańskiej, w pobliżu stacji kolejowej Poznań Strzeszyn oraz realizowanego parkingu typu Park & Ride przy ulicy Biskupińskiej. Projekt przewiduje powstanie platformy przystankowej wraz z miejscem pod budowę zaplecza socjalnego dla kierowców. Pasażerom zostanie zapewniona nowa infrastruktura pieszo-rowerowa, wiata rowerowa typu Bike & Ride (B+R) oraz toaleta.

Celem projektu jest poprawienie dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców Strzeszyna i Podolan.

ZTM