Zmiana organizacji ruchu w rejonie ronda Rataje

Na przebudowywanym rondzie Rataje obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, która ulegnie zmianie w nocy z 3 na 4 stycznia (z niedzieli na poniedziałek). Dotyczyć będzie ul. Krzywoustego oraz samej tarczy ronda.

Schemat organizacji ruchu - grafika artykułu
Schemat organizacji ruchu

Zmiany wynikają z postępu prac na placu budowy. W ostatnim czasie układana jest nowa nawierzchnia jezdni na tarczy ronda oraz na ulicach Jana Pawła II i Krzywoustego (od strony wyjazdu w kierunku autostrady). Na ul. Jana Pawła II trwają również prace związane z budową chodnika, a na torowisku tramwajowym montowane są szyny. Zakończenie robót na tej ulicy planowane jest na marzec 2021 r., następnie prace przeniosą się na ul. Zamenhofa.

W wyniku zmian wprowadzonych w nocy z 3 na 4 stycznia zwężony zostanie do jednego pasa ruchu fragment ul. Krzywoustego na zjeździe z ronda w kierunku wschodnim, czyli autostrady A2 i drogi S11. Do dyspozycji kierowców będzie jeden, zewnętrzny pas ruchu. Z kolei na wjeździe na rondo Rataje od autostrady ruch zostanie przełożony na dwa zewnętrzne pasy (aktualnie dostępne są również dwa, ale wewnętrzne).

Planowane zmiany swoim zakresem obejmują również tarczę ronda Rataje. Na wschodniej części pierścienia ronda ruch zostanie przełożony na dwa wewnętrzne - wybudowane na nowo - pasy. Przełożenie ruchu z obecnie użytkowanych pasów na nowe umożliwi rozbiórkę starej nawierzchni i przebudowę tej części ronda.

W tym miesiącu wprowadzone zostało także dodatkowe oznakowanie dla rowerzystów w ciągu ul. Kórnickiej oraz w obrębie skrzyżowania ul. Kórnickiej i Jana Pawła II.

Inwestycja w rejonie ronda Rataje obejmuje m.in. budowę wydzielonego torowiska, wydłużonych przystanków tramwajowo-autobusowych, buspasów, chodników, dróg rowerowych i dodatkowych pasów ruchu dla samochodów. Koniec wszystkich robót budowlanych wraz z odbiorami technicznymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowany jest na marzec 2022 r.

PIM

sieci społecznościowe