Zmiany na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Ratajczaka

Do momentu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych kierowcy jadący ul. Św. Marcin będą mogli skręcić w ul. Ratajczaka nie tylko w lewo, lecz również w prawo, w stronę ul. Ogrodowej.

Schemat organizacji ruchu - grafika artykułu
Schemat organizacji ruchu

Wprowadzona 7 września, w związku z rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu Programu Centrum, tymczasowa organizacja ruchu obejmowała również - oprócz rozwiązań wynikających prac na ul. Mielżyńskiego, Fredry i Gwarnej - zmianę na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Ratajczaka. Planowano na nim roboty przygotowawcze do ułożenia rozjazdu i szyn przyszłej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka. W efekcie kierowcy jadący ul. Św. Marcin od 7 września mogli skręcać na tym skrzyżowaniu wyłącznie w lewo, w kierunku pl. Wolności.

Wychodząc naprzeciw głosom mieszkańców zadecydowano, że od 17 września do czasu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych, związanych z układaniem rozjazdu na tym skrzyżowaniu, możliwy będzie również skręt z ul. Św. Marcin w prawo, w odcinek ul. Ratajczaka prowadzący w kierunku ul. Ogrodowej. Na tym odcinku ul. Ratajczaka będzie znów jednokierunkowa.

O planowanym rozpoczęciu zasadniczych prac budowlanych na tym skrzyżowaniu i związanych z nim zmianach w organizacji ruchu będziemy informowali z wyprzedzeniem. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

sieci społecznościowe