Zwężenie na południowej nitce mostu Lecha

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w nocy z piątku na sobotę 27/28 marca 2020 r. wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Lechickiej na moście Lecha w Poznaniu.

Zwężenie na południowej nitce mostu Lecha
Zwężenie na południowej nitce mostu Lecha

W celu wymiany nawierzchni na południowym obiekcie mostu Lecha wygrodzone zostaną najpierw dwa lewe pasy na południowym moście (ruch prawym pasem), a następnie wygrodzone zostaną dwa prawe pasy mostu południowego (ruch lewym pasem).

Na czas prac ruch na moście w kierunku ul. Bałtyckiej i ul. Hlonda utrzymywany będzie jednym pasem, a prędkość maksymalna pojazdów zostanie ograniczona do 50 km/h. Ponadto prawy pas ul. Lechickiej przed skrzyżowaniem z ul. Serbską przeznaczony będzie wyłącznie do skrętu w prawo, a skręt w prawo z ul. Serbskiej na most możliwy będzie jedynie z prawego skrajnego pasa.

Nie ulegnie zmianie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej, Bałtyckiej i Hlonda.

Zakończenie układania nowej nawierzchni planowane jest w kolejny weekend.

Przepraszamy za zmiany i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie zmienionej organizacji ruchu.