Grodziska 119

SMARTCITY

ul. Grodziska 119. Brak wody do ok. godziny 14.30 przy ul. Szamarzewskiego, Engestroma, Bednarskiej. Możliwe są kolejne wyłączenia w tym rejonie.

Poznań ul. Grodziska 119

Utrudnienia: brak wody  do ok. godziny 14.30 przy ul. Szamarzewskiego,  Engestroma, Bednarskiej.

sieci społecznościowe