Prace drogowe 07.07.2020

ZDM

Prace drogowe 07.07.2020

We wtorek (7 lipca) Zakład Robót Drogowych będzie prowadzi prace utrzymaniowe między innymi na ulicach: Leszczyńskiej, Michałowo i Szczepankowo. W związku z tym trzeba liczyć się z wygrodzeniami i ograniczeniami prędkości.

Kontynuowane są remonty na ul. Warszawskiej (pomiędzy ul. Sośnicką, a węzłem Antoninek), gen. Maczka.

Na ul. Zamenhofa - w rejonie ronda Starołęka prowadzona będzie regulacja wysokościowa włazów oraz malowanie oznakowania poziomego (również w nocy). Pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kruczą, a ul. Piłsudskiego możliwe wygrodzenia związane z remontami cząstkowymi nawierzchni.