Prace drogowe 16.07.2020

ZDM

Prace drogowe 16.07.2020

W czwartek (16 lipca) Zakład Robót Drogowych będzie prowadził naprawy nawierzchni jezdni na ul. Zamenhofa. Z wygrodzeniami trzeba liczyć się pomiędzy rondem Starołęka, a ul. Piłsudskiego.

Rozpoczyna się kolejny etap remontu ciągu pieszo - rowerowego na ul. Mieszka I (na odcinku od ul. Tymienieckiego do ul. Lechickiej). Przypominamy o remoncie jezdni na ul. Jeżyckiej, gen. Maczka oraz ul. Warszawskiej. Prace o mniejszym zakresie prowadzone będą w kilku punktach na ulicach Michałowo i Piątkowskiej.