Prace na ul. Na Podgórniku

Prace na ul. Na Podgórniku i ul. Ku Cytadeli
Prace na ul. Na Podgórniku
Prace na ul. Na Podgórniku

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., w związku z modernizacją i przebudową ul. Na Podgórniku i Ku Cytadeli, występować będą lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Prace przy przebudowie nawierzchni jezdni, budowie chodników i zjazdów oraz ułożeniu kabla energetycznego prowadzone będą etapami i wymagać będą połówkowego zwężania kolejnych odcinków ulicy Na Podgórniku. Końcowe prace przy odtworzeniu nawierzchni jezdni prowadzone będą w dni wolne od pracy przy czasowym całkowitym zamknięciu ruchu pojazdów na ul. Na Podgórniku oraz w rejonie jej skrzyżowania z ul. Ku Cytadeli.

Zobacz na planie